صدور پروانه ساخت 4 فیلمنامه

۰۵ مرداد ۱۳۹۵

۱۹

نیکی کریمی به عنوان تهیه کننده فیلم بندر تهران موفق به اخذ مجوز پروانه ساخت شد.

صدور پروانه ساخت 4 فیلمنامه

شورای صدور پروانه ساخت با 4 فیلمنامه در جلسه 30 تیر موافقت کرد.

فیلم نامه های «گیلدا» به تهیه کنندگی، کارگردانی و نویسندگی مشترک امید بنکدار / کیوان علیمحمدی در ژانر اجتماعی

«بندر تهران» به تهیه کنندگی  نیکی کریمی، کارگردانی و نویسندگی پوریا آذربایجانی در ژانر اجتماعی

«اسرافیل» به تهیه کنندگی  مستانه مهاجر، کارگردانی و نویسندگی آیدا پناهنده در ژانر اجتماعی

«اقامت موقت» به تهیه کنندگی  منوچهر محمدی، کارگردانی و نویسندگی حامد محمدی در ژانر اجتماعی موافقت شورای ساخت سازمان سینمایی را اخذ کردند.

منبع: isna.ir