آموزش تزیین قاب آینه

۰۵ شهریور ۱۳۹۵

۲۰

در این مقاله تزئین یک آئینه ساده را با گل های مصنوعی قدیمی ببینید.

آموزش تزیین قاب آینه

با این شیوه نمای فلزی نقره ای، طلائی یا برنزی به قاب عکس یا قاب آئینه تان بدهید.

آموزش تزیین قاب عکس یا آینه

شیشه آئینه یا قاب عکس را جدا کنید.

آموزش تزیین قاب عکس یا آینه

گل هایتان را که به هر رنگ و شکلی می توانند باشند از قسمت انتهائی ساقه ببرید.

آموزش تزیین قاب عکس یا آینه

گل ها را با چسب حرارتی به اطراف قاب بچسبانید.

آموزش تزیین قاب عکس یا آینه

با اسپری نقره ای، طلائی یا مسی از فاصله 10 سانتی قاب را اسپری کنید. سنگ های الماسی را به وسط گل ها بچسبانید. شیشه قاب عکس یا آئینه را به پشت کار نصب کنید.

آموزش تزیین قاب عکس یا آینه

منبع: آفتاب