دستگاه فتوسنتز مصنوعی از راه رسید

۲۴ شهریور ۱۳۹۵

۱۴

این دستگاه که شرح آن در مجله Nature Communications آمده، به اندازه 64 سانتی متر مربع است و می تواند با نرخ بازده 3.9 درصد، آب را به هیدروژن و اکسیژن تجزیه کند که 2.9درصد بیشتر از بازدهی در فتوسنتز طبیعی است.

دستگاه فتوسنتز مصنوعی از راه رسید

بوگرا تورمان از مرکز پژوهشی 'یولیش' که این فناوری را با با همکاری همکارانش ابداع کرده است، گفت: این دستگاه به طور کامل از مواد ارزان قیمت و در دسترس ساخته شده و متشکل از چند سلول خورشیدی است که با یک فناوری لیزر مخصوص به هم متصل می شوند.

این مجموعه اتصالات به این معنی است که هر واحد به ولتاژ 1.8 ولتی مورد نیاز برای تولید هیدروژن، می رسد.

با ترکیب تعداد زیادی از این واحدها، محققان در آینده می توانند تاسیسات مولد انرژی فتوسنتز کاملا مصنوعی بسازند.

محققان با اشاره به این که تا امروز تجزیه فوتوالکتروشیمیایی آب تنها در مقیاس آزمایشگاهی صورت گرفته است، گفتند: قطعات و مواد منحصر به فرد بهبود یافته اند اما هیچ کس برای دستیابی به یک کاربرد واقعی تلاش نکرده است.

محققان امیدوارند که بازده این فناوری را به 10 درصد برسانند و سپس در جهت تجاری سازی آن اقدام کنند.

در حال حاضر این وسیله با سلول های خورشیدی متعارف ساخته می شود اما محققان به دنبال امکان استفاده از سلول های جدید ساخته شده از کانی پروسکایت هستند که می تواند بازده را به 14 درصد برساند.

منبع: ایرنا