تزیین اسکناس عیدغدیر به شکل پروانه

۳۰ شهریور ۱۳۹۵

۱۰

دراین مطلب را به یکی از روش‌ های تزیین اسکناس عیدی اختصاص داده ایم.

تزیین اسکناس عیدغدیر به شکل پروانه

عیدی دادن از سال‌ها پیش در بین ایرانی‌ها مرسوم بوده‌ است و با این تزیینات اسکناس های عیدی عزیزانتان را سوپرایز کنید

وسایل لازم:

سیم مفتولی نازک

سیم‌چین

دو عدد اسکناس

تزیین اسکناس عیدی به شکل پروانه

اسکناس‌ را مانند تصویر تا کنید، سپس اسکناس را به صورت بادبزنی تا کنید

تزیین اسکناس عیدی به شکل پروانه

و در آخر هر دو اسکناس را از وسط تا کنید و با سیم مفتول به هم متصل کنید.

تزیین اسکناس عیدی به شکل پروانه

می‌توانید از این اسکناس‌ها برای تزیین جعبه‌های کادو و یا به عنوان عیدی استفاده کنید.

تزیین اسکناس عیدی به شکل پروانه

منبع: تصویرزندگی