بهترین روش برای حفاظت از پارچه های نو و گرانقیمت مبل

۰۱ اسفند ۱۳۹۴

۷۹

اگر می خواهید روکش مبل های گرانقیمت شما زود کثیف و چرک نشود, با صرف کمترین هزینه می توانید این کار را انجام دهید...

بهترین روش برای حفاظت از  پارچه های نو و گرانقیمت مبل

یکی از بهترین روش ها برای حفاظت از  پارچه های نو و گرانقیمت مبلی تهیه روکش و یا پیراهن مبل برای آنها است. یکی از ساده ترین انواع این روکشها تهیه پارچه هایی به ابعاد متناسب با تکیه گاه و نشیمن صندلی و اتصال آنها به مبلمان به وسیله بندهای پارچه ای است. برای قسمت های پارچه ای مبلهای دسته دار نیز می توان به همین ترتیب با بریدن پارچه ای مستطیل شکل و بستن آن به دسته مبل روکش تهیه کرد.

برای تهیه روکش قسمت نشیمن مبل کافی است یک چهارگوش از  پارچه  بریده، سپس چهار گوشه آن را به عنوان جای پایه ها بریده و جدا کنید، با کمی دقت  می توانید به راحتی مبل های مدل استیل خود را به این روش روکش کنید، این روکشها نه تنها برای حفاظت از پارچه های نو و گرانقیمت کاربرد دارند، که برای پوشاندن پارچه های فرسوده و کهنه نیز راهکاری سریع و ارزان قیمت هستند.

منبع: بیتوته