حکم پزشک متخلف عباس کیارستمی

حکم پزشک متخلف عباس کیارستمی

۱۳ مهر ۱۳۹۵

۱۲
اظهار نظرات مختلف درباره حکم پزشک متخلف عباس کیارستمی ادامه دارد و رییس هیات بدوی سازمان نظام پزشکی در اظهار نظری عجیب گفت حکم دستکاری شده است!