شایعه درگذشت ابوالفضل پورعرب

شایعه درگذشت ابوالفضل پورعرب

۲۱ شهریور ۱۳۹۵

۱۲
ساعات پیش خبری مبنی بر درگذشت ابوالفضل پورعرب در فضای مجازی منتشر شد. البته این خبر خیلی زود تکذیب شد.