بازیگر شدن ادل!

بازیگر شدن ادل!

۰۳ مرداد ۱۳۹۵

۲۳
ادل خواننده سرشناس انگلیسی به زودی در یک فیلم سینمایی بازی خواهد کرد.