فرزندخواندگی را افشا کنید

فرزندخواندگی را افشا کنید

۰۸ شهریور ۱۳۹۵

۱۲
باید برای تعیین بهترین زمان اعلام فرزندخواندگی بین خانواده‌هایی که هرگز قصد گفتن ندارند و خانواده‌هایی که خواهان اعلام این موضوع هستند تفکیک قائل شد، اما تجربه ثابت کرده است اگر فرزندخواندگی را به فرزندان بگوییم خیلی خوب است.
اثرات روان شناختی فرزند خواندگی را بشناسید

اثرات روان شناختی فرزند خواندگی را بشناسید

۱۱ خرداد ۱۳۹۵

۶۶
فرزند خواندگی چیست؟ چگونه بر افراد درگیر در آن تأثیر می‌گذارد؟ این مقاله به شما کمک می‌کند تا اثرات روان شناختی فرزند خواندگی را بشناسید و با آن مقابله بکنید.