آیا می شود در یک ساعت 600 کالری سوزاند؟

آیا می شود در یک ساعت 600 کالری سوزاند؟

۲۶ تیر ۱۳۹۵

۱۷
پیروی از یک رژیم غذایی با 1500 تا 2200 کالری در روز می‌تواند دشوار باشد، به خصوص برای کسانی از ما که برای فعال ماندن به مقدار زیادی غذا نیاز دارند. خوشبختانه، همیشه ورزشی وجود دارد تا به ما کمک کند کالری‌های اضافه‌ای که در طول روز خورده‌ایم را بسوزانیم.