افسانه پاکرو: سال هاست فیلم کوتاه می سازم

افسانه پاکرو: سال هاست فیلم کوتاه می سازم

۱۸ خرداد ۱۳۹۵

۲۹
افسانه پاکرو در سال 83 اولین بار با فیلم «محکومین به بهشت» به سینما معرفی شد و یک سال قبل از آن در کلاس های استاد سمندریان شرکت کرده بود. افسانه پاکرو فارغ التحصیل کارشناسی گرافیک (نقاشی) است و سال هاست کنار بازیگری نقاشی هم می کند.