یک روز کامل احمدرضا عابدزاده چطور می گذرد؟

یک روز کامل احمدرضا عابدزاده چطور می گذرد؟

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

۴۸
احمدرضا عابدزاده با 50 سال سن، بزنیم به تخته آمادگی بدنی بیست ساله ها را دارد و دلیل اصلی این سرحالی و قبراقی فیزیکی چیزی جز ورزش کردن نیست. به عابدزاده می گوییم مردم دوست دارند بدانند یک روز کامل شما چطور می گذرد.