حکایت "ویرگول" از احمد شاملو

حکایت "ویرگول" از احمد شاملو

۰۸ مهر ۱۳۹۵

۱۲
گفته‌اند که وقتی، یکی از افسران جوان گارد نیکلای اول امپراتور روسیه به گناهی متهم شد و خشم امپراتور را چنان برانگیخت که فرمان داد تا بی درنگ به دوردست ترین نقاط سیبری تبعیدش کنند.
چرا احمد شاملو سه بار ازدواج کرده است؟

چرا احمد شاملو سه بار ازدواج کرده است؟

۰۳ مرداد ۱۳۹۵

۲۳
شاملو شاعری دردآشنا با ذهنی جست‌وجوگر و ناآرام، روحیه‌ای نقادانه و انقلابی با اشعاری سرشار از احساس و اندیشه به گونه‌ای که از پیروی بی‌چون و چرایی فرهنگ و ادبی جامعه خود سرباز زده است.