علی مصفا: بازیگری خوشایندم نیست.

علی مصفا: بازیگری خوشایندم نیست.

۲۵ خرداد ۱۳۹۵

۲۹
توصیف کردن علی مصفا کار ساده‌ای نیست. او از معدود بازیگرانی است که تلاش می‌کند دیده نشود و خودنمایی نکند. این ویژگی مصفا در کنار خجالتی بودنش با نفس بازیگری در تناقض است.