سوسن شریعتی: همچنان بر سر میراث شریعتی اجماع نیست

سوسن شریعتی: همچنان بر سر میراث شریعتی اجماع نیست

۳۰ خرداد ۱۳۹۵

۳۳
قریب به 40 سال از مرگ دکتر شریعتی می‌گذرد، شخصیتی که هنوز حتی بر سر عنوانش نیز توافق نیست، آیا روشنفکر است، یا ایدئولوگ یک جریان سیاسی یا چهره‌ای دانشگاهی یا محقق یا رفرمیست یا... چه برسد بر سر میراثش.