همه چیز درباره «آلیس از درون آیینه»

همه چیز درباره «آلیس از درون آیینه»

۰۷ شهریور ۱۳۹۵

۱۳
در میان دهها نسخه ساخته شده از روی داستان کلاسیک «آلیس در سرزمین عجایب» بی گمان ورسیون تیم برتون که شش سال پیش اکران شد، جایگاهی متفاوت را به خود اختصاص خواهد داد.