چرا پیدا کردن سرچشمه رود آمازون آسان نیست؟

چرا پیدا کردن سرچشمه رود آمازون آسان نیست؟

۲۱ مرداد ۱۳۹۵

۲۱
رود آمازون در آمریکای جنوبی عنوان پرآب‌ترین رود جهان را با خود یدک می‌کشد. این رود با گذر از کشور‌های مختلف در نهایت به اقیانوس اطلس ختم می‌شود. اگرچه تعریف رود و سرچشمه‌ی رود مشخص به نظر می‌رسد اما پیدا کردن منبع اصلی رود آمازون برای جغرافیدانان مثل یک سوال بزرگ باقی مانده است.