زندگی رازگونه هویدا

زندگی رازگونه هویدا

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵

۶۲
امیر عباس هویدا برخلاف نام خانوادگی اش زندگی رازگونه ای داشت و روایت های اغراق گونه بسیاری درباره زندگی شخصی و سیاسی اش بر سر زبان ها بوده و هست.