واکنش به توهین یالثارات به هنرمندان

واکنش به توهین یالثارات به هنرمندان

۰۷ مرداد ۱۳۹۵

۸۱
توهین نشریه یالثارات به هنرمندان با واکنش عده ای از هنرمندان همراه شده است. امیر جعفری و مهراب قاسم خانی از جمله هنرمندانی هستند که به این موضوع واکنش نشان داده اند.