امیرحسین آرمان از دغدغه هایش می گوید

امیرحسین آرمان از دغدغه هایش می گوید

۲۲ شهریور ۱۳۹۵

۱۶
شاید به عنوان یک مخاطب انتظار داشتم امیرحسین آرمان را برای اولین بار در تلویزیون در نقش جوان اول یک سریال ببینم اما اولین حضور او در این رسانه، سریال کیمیا شد.