گفتگویی جالب با امیرمحمد زند

گفتگویی جالب با امیرمحمد زند

۰۴ شهریور ۱۳۹۵

۱۶
با امیرمحمد زند گپی مختصر و مفید هم زدیم و از تابستان گفتیم و تجدیدی‌های دوران مدرسه و البته یک اتفاق عجیب و جنایی در دوران سربازی امیرمحمد. حواس‌تان باشد این گفت‌وگو را مو به مو بخوانید تا چیزی جا نیفتد.