مروری کوتاه بر زندگی امین‌الله آندره حسین

مروری کوتاه بر زندگی امین‌الله آندره حسین

۱۹ مرداد ۱۳۹۵

۱۳
در تاریخ و سال تولد امین‌الله حسین، موسیقی‌دان معاصر اتفاق نظر وجود ندارد. بسیاری سال تولد او را 1285 خورشیدی ذکر کرده‌اند و برخی نیز او را متولد سال 1282 خورشیدی دانسته‌اند و برخی 1284. روز تولدش را نیز سی‌ام خرداد دانسته‌اند و هم‌چنین بیست‌وهشتم دی‌ماه...