شرح حال اندرو گرو مدیر شرکت اینتل

شرح حال اندرو گرو مدیر شرکت اینتل

۱۱ تیر ۱۳۹۵

۱۷
مدیرانی رشد می‌کنند که در شرایط بحرانی و سرنوشت‌ ساز، جسارت و شجاعت ایجاد تغییرات بزرگ را داشته باشند و به سرعت کسب و کار خود را با شرایط وفق دهند. اگر با این ایده موافق نیستید، شرح حال اندرو گرو مدیر شرکت اینتل را بخوانید.