آشنایی با آنژیوگرافی و مراقبتهای پس از آن

آشنایی با آنژیوگرافی و مراقبتهای پس از آن

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵

۷۷
رگ‌نگاری یا آنژیوگرافی به معنای پرتونگاری از رگ‌های خونی، پس از پر کردن آنها از ماده حاجب، برای مشاهده و معاینه دقیق آنهاست. این روش برای تشخیص پاتولوژی فضای داخلی رگ‌های خونی یا لومن به کار گرفته می‌شود.