خلاقیت در طراحی نمای ساختمان مسکونی

خلاقیت در طراحی نمای ساختمان مسکونی

۱۹ مرداد ۱۳۹۵

۳۰
ایده ی این ساختمان، در جهت گسترش مساحت آپارتمان ها به وسیله ی بالکن بود. بالکن هایی وسیع که حداقل 50% از مساحت آپارتمان را شامل می شدند. با قیمت بسیار زیاد: 1350 یورو به ازای هر متر مربع