ارشا اقدسی با «دیوانه بازی»هایش  حال می کند!

ارشا اقدسی با «دیوانه بازی»هایش حال می کند!

۱۰ خرداد ۱۳۹۵

۲۷
کلا موجود عجیبی است. تا همین چند ماه قبل کمتر کسی می شناختش اما حالا وقتی اسمش می آید همه می گوید همانی که در برنامه خندوانه خودش را آتش زد! ارشاد اقدسی بدلکار است.