کشف بیماری از روی دست ها

کشف بیماری از روی دست ها

۱۱ مرداد ۱۳۹۵

۲۳
امروز می خواهیم در خصوص دست ها و اسراری از برخی بیماری ها که فاش می کنند صحبت کنیم. باید بدانید که از طول انگشت ها تا قدرت مشت کردن دست ها می تواند نشان دهنده مشکلاتی در درون ما باشد.