مصاحبه با اصغر فرهادی، کارگردان اسکاری‌مان

مصاحبه با اصغر فرهادی، کارگردان اسکاری‌مان

۲۶ شهریور ۱۳۹۵

۱۷
حالا اصغر فرهادی، کارگردانی جهانی شده است و انگار مصاحبه گرفتن با او کار سختی است. یک روز صبح پیام آمد که دو ساعت دیگر در دفتر آقای فرهادی حاضر باشید تا مصاحبه صورت گیرد، بعد از چهار ماه پیگیری بالاخره مقابل تنها کارگردان اسکاری‌مان می‌نشینیم.
اکران فیلم اصغر فرهادی

اکران فیلم اصغر فرهادی

۰۴ مرداد ۱۳۹۵

۱۸
قرار است تمام فیلم های ساخته شده توسط اصغر فرهادی همزمان با اکران فیلم فروشنده در سینماهای هنر و تجربه اکران شوند.