اول شهریورماه، زادروز ابوعلی سینا سرشناس‌ترین پزشک ایرانی

اول شهریورماه، زادروز ابوعلی سینا سرشناس‌ترین پزشک ایرانی

۰۱ شهریور ۱۳۹۵

۱۸
روزی که «ابن‌سینا» از مادری به نام ستاره متولد شد، کسی نمی‌دانست که آوازه‌ی دانش و تبحر او در پزشکی به همه جای دنیا می‌رسد و به ستاره‌ای درخشان برای سرزمینش تبدیل می‌شود؛ چهره‌ی مشهوری که دست‌مایه‌ی خلق آثار هنری متعددی نیز قرار گرفته است.