عظیم قیچی‌ساز، تنها هیمالیانورد ایرانی

عظیم قیچی‌ساز، تنها هیمالیانورد ایرانی

۱۲ مهر ۱۳۹۵

۱۵
ایستادن روی قله اورست و از آن بالا دنیا را دیدن؛ 65 سال قبل این ایده صرفا یک خیال بود تا اینکه توسط ادموند هیلاری یا شاید قبل از او، جورج مالوری، به واقعیت تبدیل شد.