آنچه که باید از " مادران بد " بدانید!

آنچه که باید از " مادران بد " بدانید!

۲۹ شهریور ۱۳۹۵

۱۰
در 30 آوریل 2015 بود که اعلام شد جان لوکاس و اسکات مور هنرمندان میانسال آمریکایی در تدارک ساخت یک کار کمدی- اجتماعی تازه به نام «مادران بد» (یا «مامان های بد») پیرامون طبقه زنان و به ویژه مادران بالنسبه جوان و دردسرهای کوچک و بزرگ زندگی آنها هستند.