بهرام افشاری: با «لانتوری» از کمدی دور شدم

بهرام افشاری: با «لانتوری» از کمدی دور شدم

۳۱ مرداد ۱۳۹۵

۳۴
بهرام افشاری می‌گوید: «اگر بخواهم از دیدگاه خودم بگویم من این فیزیک بدنی را یک امتیاز می‌دانم. شاید این قدبلند برای هر نقشی خوب نباشد اما سلیقه خودم هم نیست که در همه کانال‌ها و سریال‌ها باشم. بیشتر به‌درد نقش‌های خاص و تجربه‌های خاص می‌خورم که متفاوت‌تر از کارهای عامیانه است. »