بختیار رحمانی و رویاهای بزرگ برای پوشیدن پیراهن آبی

بختیار رحمانی و رویاهای بزرگ برای پوشیدن پیراهن آبی

۰۵ مرداد ۱۳۹۵

۲۴
بختیار رحمانی ستاره سال های گذشته تیم فولاد حالا قرار است ستاره استقلال شود؛ آن هم با پیراهن شماره 7. پسر 25 ساله کردستانی که از بچگی در اهواز بزرگ شده، حالا قرار است صاحب پیراهن اسطوره آبی ها باشد.