کمک های بیتا دریاباری برای توسعه زبان فارسی!

کمک های بیتا دریاباری برای توسعه زبان فارسی!

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

۳۸
نام «بیتا دریاباری» اگر پیش از این به خاطر ازدواج با امید کردستانی از مدیران ارشد و پیشین گوگل و توییتر بر سر زبان ها افتاد اما با این که چندی است از هم جدا شده اند، هنوز هم هر از گاهی خانم دریاباری به عرصه خبر می آید.