سرنوشت سیاه ملکه های زیبایی

سرنوشت سیاه ملکه های زیبایی

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۵

۵۲
اخیرا، انتشار یک خبر، بحث ملکه های زیبایی دنیا را بار دیگر داغ کرد. این بار اما حرف و حدیث ها به خاطر برگزاری یک مسابقه انتخاب ملکه نبود بلکه انتشار خبر یک رسوایی، سرنوشت سیاه ملکه های زیبایی را بار دیگر به مطلب اول بسیاری از رسانه ها تبدیل کرد.