تعداد فالوور های واقعی بازیگران مشخص شد

تعداد فالوور های واقعی بازیگران مشخص شد

۱۶ شهریور ۱۳۹۵

۹
با اینکه تعدادی از هنرمندان کشورمان با کاهش تعداد فالوورهایشان در اینستاگرام مواجه شده اند اما بازیگرانی داریم که بنظر تعداد فالوورهایشان واقعی می باشد!