سیاه چاله ها و حقایق عجیب در مورد آنها

سیاه چاله ها و حقایق عجیب در مورد آنها

۱۷ خرداد ۱۳۹۵

۳۷
دانشمندان معتقدند سیاه‌چاله‌ها زمانی به وجود می‌آیند که بقایای یک ستاره‌ی بزرگ به یکدیگر برخورد کرده و آنقدر چگالی بالا پیدا کنند که بافت فضا-زمان را در برگیرند.