با اهدای خون خود به نجات جان سه بیمار کمک کنید

با اهدای خون خود به نجات جان سه بیمار کمک کنید

۱۹ مرداد ۱۳۹۵

۱۳
اکثر مردم ما تصور می کنند خون نادر اشاره به برخی گروه های خونی کمیاب مثل AB و O منفی دارد، این در حالی است که خون های نادر برخی گروه های خونی هستند که از هر 10 هزار نفر یک نفر دارای آنهاست. به طور کلی آنتی ژن ها تعیین کننده گروه خونی افراد هستند.