چرا باید باب دیلن گوش کرد؟

چرا باید باب دیلن گوش کرد؟

۳۱ مرداد ۱۳۹۵

۲۷
باب دیلن، افسانه بی بدیل موسیقی مردم پسند در قرن بیستم، 75 ساله شد و اتفاقا یکی دو روز قبل از سالروز تولدش سی و هفتمین آلبوم استودیویی اش را هم منتشر کرد. «فرشتگان سقوط کرده» یا «فرشتگان به روی زمین آمده».