تشریح کمیت و کیفیت شخصیت‌پردازی در  سینمای ایران

تشریح کمیت و کیفیت شخصیت‌پردازی در سینمای ایران

۲۲ تیر ۱۳۹۵

۱۶
شخصیت‌پردازی به عنوان یکی از ارکان مهم فیلم‌نامه، همواره در سینمای ایران با حفره‌ها و خلأهای فراوانی رو‌به‌رو بوده است و خیلی از کارشناسان و منتقدان، ضعف‌های فیلم‌نامه‌نویسی را نه در طراحی موقعیت، بلکه در طراحی شخصیت عنوان می‌کنند.