بورس یکی از راه های افزایش سرمایه

بورس یکی از راه های افزایش سرمایه

۰۶ شهریور ۱۳۹۵

۱۴
هیچ کس نمی تواند بدون مراجعه به یک کارگزاری رسمی و دریافت کد معاملاتی در بورس خرید و فروش سهام انجام دهد. برای انتخاب یک کارگزاری مناسب باید نکات مهمی را در نظر داشته باشید.