آنچه باید از دوستی های قبل از ازدواج بدانید

آنچه باید از دوستی های قبل از ازدواج بدانید

۰۱ فروردین ۱۳۹۵

۶۴
دخترها تصور می‌کنند دیدگاه پسرها همانند آنها هستند و همین‌طور بالعکس. اساس روابط دوستی، شناختن دیدگاه‌ها و طرز فکر جنس مخالف در رو‌به‌رو ‌شدن با وقایع و اتفاقات است، تا بتوان از این تجربه در زندگی مشترک استفاده کرد. اما این یک اصل گم‌شده در روابط دوستی دختران و پسران است. دختران تصور می‌کنند پسران تشنه احساسات هستند و پسران نیز تصور می‌کنند دختران نیاز جنسی زیادی دارند.
رابطه بین پدر و پسر

رابطه بین پدر و پسر

۰۳ دی ۱۳۹۴

۸۲
اگر شما از آن دسته پدرانی هستید که می‌خواهید ارتباط خود را با پسرتان قوی‌تر کنید، ما در اینجا نکاتی را برایتان آورده‌ایم که با عمل به آنها رابطه شما تقویت خواهد شد.