فاکتور های لازم مربیگری: کی روش یا برانکو؟

فاکتور های لازم مربیگری: کی روش یا برانکو؟

۱۵ مرداد ۱۳۹۵

۱۸
کی روش خیلی خوب می داند که نام برانکو ایوانکوویچ برای رسانه ها و فدراسیون فوتبال، مهم ترین آلترناتیو جانشینی او در تیم ملی است. از طرف دیگر، برانکو هم می داند که تنها راه رسیدن دوباره به نیمکت تیم ملی از راه قهرمانی در لیگ برتر می گذرد.