مهاجرت بازیگران تلویزیون به شبکه جم

مهاجرت بازیگران تلویزیون به شبکه جم

۳۱ تیر ۱۳۹۵

۲۳
مهاجرت بازیگران کشورمان به شبکه جم که اکثر آنها سابقه همکاری و حضور در سریال های صداوسیما را داشته اند, درحالی ادامه دارد که باید همچنان منتظر مهاجرت عده ای دیگر باشیم.