«آبله مرغان» در دوران بارداری «آبله مرغان»تر است!

«آبله مرغان» در دوران بارداری «آبله مرغان»تر است!

۱۸ تیر ۱۳۹۵

۲۴
هر خانمی که قصد بارداری دارد باید حتما طبق برنامه واکسیناسیون کشوری در دوران کودکی واکسینه شده باشد. واکسن های سرخک، سرخجه و آبله مرغان واکسن هایی هستند که خانم ها در دوران باروری که مستعد ابتلا به این بیماری ها هستند باید آنها را دریافت کنند زیرا استفاده از این واکسن ها در طول دوران بارداری ممنوع است.