نحوه داستان گویی به کودک درسنین مختلف

نحوه داستان گویی به کودک درسنین مختلف

۱۷ مرداد ۱۳۹۵

۱۸
اعظم صفایی: آنچه دارای اهمیت است این است که داستان گویی کودک به لحاظ روان شناسی قواعد و قوانین خاص خود را دارد وهمانطور که فیلم وکارتن غیر اخلاقی اثرات مخرب بر شخصیت کودک دارد کتاب بی مفهوم وغیر اخلاقی نقش یکسان دارد.
فواید قصه گفتن به کودک (2)

فواید قصه گفتن به کودک (2)

۱۳ مرداد ۱۳۹۵

۲۱
در این مقاله با برخی فواید قصه گفتن برای فرزندان و راه‌های بهتر قصه گفتن به کودکان آشنا می‌شوید و می‌توانید از این راه با کودکتان بیشتر ارتباط برقرار کنید.
فواید قصه گفتن به کودک (1)

فواید قصه گفتن به کودک (1)

۱۳ مرداد ۱۳۹۵

۲۰
از زمان‌های قدیم قصه گفتن یکی از راه‌های رایج برای ارتباط با کودکان بوده و هست. تمام کودکان از شنیدن قصه لذت می‌برند. در اینجا با فواید قصه گفتن به کودک آشنا می‌شوید.