رک گویی چه احساسی را در دیگران به وجود می‌آورد؟

رک گویی چه احساسی را در دیگران به وجود می‌آورد؟

۲۶ تیر ۱۳۹۵

۲۳
فرقی نمی کند در خانواده باشد یا محل کار یا دانشگاه، به طور کلی اگر افراد بتوانند با صراحت با یکدیگر صحبت کنند، جلوی بسیاری از سوء تفاهم ها گرفته خواهد شد و افراد با اطمینان خاطر بیشتری می توانند نظرات خودشان را بگویند.