کلود شابرول و تنوعی کم‌نظیر در فیلم های او

کلود شابرول و تنوعی کم‌نظیر در فیلم های او

۰۶ تیر ۱۳۹۵

۱۸
کلود شابرول همواره نوآوری هنری را با جذابیت و مهارت حرفه‌ای همراه کرده است. او در طول 50 سال فعالیت سینمایی، بیش از 60 فیلم ساخته و هنوز هم به کارگردانی ادامه می‌دهد.