شایع ترین انواع فوبی

شایع ترین انواع فوبی

۳۱ تیر ۱۳۹۵

۲۰
مصدر و بستر بسیاری از مباحث روانی و روانشناختی را که بعدها دستمایه نظریه های روانشناسان و رفتارشناسان قرار گرفته، می توان در متون غنی و ادبی ایران یافت.
کلاستروفوبیا یا تنگناهراسی چیست؟

کلاستروفوبیا یا تنگناهراسی چیست؟

۳۱ خرداد ۱۳۹۵

۴۷
بسیاری از چهره های سرشناس در گوشه و کنار دنیا به اختلالات جسمی و روان پزشکی مبتلا هستند. صحبت کردن در مورد این مسایل در افزایش اطلاعات عمومی جامعه بسیار موثر است.