کمدی های سیاه کوئنی

کمدی های سیاه کوئنی

۰۵ مهر ۱۳۹۵

۹
ویژگی بارز فیلم های این دو برادر این است که به سبک خاصی پایبند نیستند. اما سبک منحصر به فرد خودشان را دارند! کافی است چند فیلم آن ها را دیده باشید. با دیدن چند دقیقه از جدیدترین فیلم شان بی آنکه باخبر باشید می توانید بگویید این فیلمی از برادران کوئن است.